Coronawandeling

Samen met uw medewerker(s) het gesprek aangaan tijdens een WANDELING, dit om te voorkomen dat het thuiswerken gaat leiden tot isolement, beperking van sociale contacten, ziekteverzuim en tal van (privé) problemen waar uw medewerker(s) tegenaan lopen tijdens het thuiswerken.

De Coronawandeling

Samen met uw medewerker(s) het gesprek aangaan tijdens een WANDELING, dit om te voorkomen dat het thuiswerken gaat leiden tot isolement, beperking van sociale contacten, ziekteverzuim en tal van (privé) problemen waar uw medewerker(s) tegenaan lopen tijdens het thuiswerken.

Uit wetenschappelijke onderzoek van kenniscentrum gezinswetenschappen Odisee, in België naar het thuiswerken “Nieuwe stijl” bleek het volgende:

 

Indrukwekkende uitkomsten waar ik graag met uw medewerker(s) mee aan de slag ga. De gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk en hebben in het verleden heel vaak geleid tot oplossingen voor mensen die vastlopen in het thuiswerken “Nieuwe stijl”.

Uit eigen Arbo onderzoek is mij gebleken dat er een enorme toename is in ziekteverzuim door het thuiswerken. Mag ik u helpen om uw medewerker(s) gezond te houden en minder disstress te laten ervaren?

De kosten zullen u zeker in positieve zin verrassen.

Neem daarom vrijblijvend contact met mij op voor verdere informatie.

Voor wie

De Coronawandeling is geschikt voor de (nieuwe) thuiswerkers:

  • die lichamelijke of geestelijke klachten ervaren
  • die hun hart willen luchten
  • hun hoofd leeg willen maken
  • en even niet meer achter het scherm willen zitten