Marion Neeleman

Geregistreerd coach en mediator

Over Marion Neeleman

Over mij
Anderen vertellen over mij dat ik goed kan luisteren en oog heb voor alle partijen. Tegelijkertijd ben ik direct en duidelijk. Het is mijn intentie om een sfeer te scheppen waarin u zich veilig kunt voelen en eerlijk en open naar elkaar kan zijn. Daardoor blijven de gesprekken constructief en gericht op een oplossing waar alle partijen mee kunnen leven.

Ervaring
Ik volgde een mediation opleiding bij het Mediation Educatie Centrum. Na afronding in 2012  ben ik direct als mediator aan de slag gegaan bij Bureau Bemiddeling & Mediation in Den Haag. Eerder al deed ik ervaring op met samenwerking en communicatie tussen verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, waar ik jarenlang werkte met kinderen en hun ouders. Ook heb ik als adviseur particulieren bij een bank gewerkt, en ondersteunde ik als budgetbegeleider voor een andere organisatie mensen met het vinden van oplossingen voor hun financiële problemen.

Netwerk en registraties
Als registermediator sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Ik ben aangesloten bij de Mediation Vereniging Haaglanden en werk samen met de Kinderbond.

Kwaliteitseisen
Als MfN-registermediator verplicht ik mij tot het voldoen aan de voorwaarden en het navolgen van de gedragsregels voor de MfN-registermediator. Zo moet ik voldoende ervaring hebben, mij verbinden aan kwaliteitseisen en mij voortdurend blijven scholen. Ik heb mij te houden aan regels met betrekking tot de privacy van mijn cliënten en mijn werk valt bovendien onder de klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators van het MfN en de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Meer informatie over de MfN leest u op hun website.

Geheimhoudingsplicht
Als mediator help ik de partijen om de communicatie en het vertrouwen te herstellen. Wat tijdens mediation wordt besproken en vastgelegd, valt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor alle partijen, dus ook voor de mediator. Uw privacy is bij mij gewaarborgd.

Ik vecht voor mijn idealen en de dingen die ik belangrijk vind en ik wil jou ondersteunen in de zaken die voor jou belangrijk zijn.

Marion

Medestrijder